Ние АДЕН ГРУП

сме лидер във високо-технологично сервизно обслужване в областта на енергетиката
предлагащ иновативни, научно обосновани и финансово изгодни решения

Научете повече

За Нас


Основната цел на "АДЕН ГРУП" ООД е да предлага и реализира проекти на най-съвременно технологично и техническо ниво в областта на енергетиката.
Още от самото си основаване Дружеството се включва активно в процесите на модернизация и продължаване ресурса на енергоблоковете на АЕЦ "Козлодуй".
За гарантиране качеството на предлаганите услуги в "АДЕН ГРУП" ООД е въведена и сертифицирана система за управлени на качеството съответстваща на изискванията на стандарта БДС EN ISO 9001:2015.
Дейността на Дружеството е насочена в три основни направления:

Инженеринг

Провеждане на предпроектни инженерно-изследователски работи, съставяне на технически задания, проектни предложения и технико-икономически обосновки, разработване на съпровождаща документация, проектиране, консултации и авторски надзор при монтаж, пускови работи, консултации с технически, икономически, финансов и друг характер.

Търговия и маркетинг

Организация на доставки на оборудване и резервни части от страната и чужбина, поддържане на контакти с водещи производители на оборудване за енергетиката и организиране на тяхно представителство в България и региона, координация и проследяване движението на товара/доставката от производителя до клиента, икономически анализи, проучване на конкуренцията, сегментиране и проучване на пазара, стратегическо планиране и контрол на резултатите.

Сервизна дейност

Извършва дейности от предоставяне на техническа информация, разработване на инструкции и ръководства за поддръжка и експлоатация на внедреното оборудване до гаранционна, следгаранционна поддръжка и ремонт на технологични системи, електронни блокове и микропроцесорна техника.

Нашите Проекти


2012 до момента

Техническо обслужване и ремонт на програмно-технически комплекс управляващи системи за безопасност ПТК УСБ, 5 и 6 ЕБ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2018 до момента

Техническо обслужване и ремонт на шкафове електрически разпределителни - ШЕР УСБ, 5 и 6 ЕБ на АЕЦ Козлодуй ЕАД

2017 - 2021

Проектиране, доставка и монтаж на нови шкафове КРУ 6kV, заменящи старите, намиращи се в помещения на ДГС – 5(6)GV, GW, GX

2016 до момента

Техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на Централизирана информационно-измерителна система за радиационен контрол (ЦИИСРК-01) на 5 и 6 ЕБ

2015 - 2019

Модернизация на панели и блокове за детектиране на 5 и 6 ЕБ от автономни прибори за радиационен контрол

2015 -2016

Модернизиране на система за измерване на температурата в циркулационните кръгове на I контур: термопреобразуватели, компенсационни устройства, ел. захранване, кабелни трасета, нормиращи преобразуватели и др., участващи в състава на АЗ/ПЗ, РОМ, СВРК, СНЕ и ПТК УСБ във връзка с преминаване на повишено ниво на мощността на реакторната установка

2015, 2016, 2018

Реконструкция на панели, доставка и монтаж на оборудване на симулатор с макет на БЩУ на блок 6 на АЕЦ "Козлодуй"

2014 - 2015

Реконструкция на БРУ-А на 5,6 ЕБ - доставка на квалифицирани за условия HELB електродвигатели и блок комплект крайни изключватели с указател на положение

2013 - 2015

Проектиране, доставка и монтаж на силови захранващи шкафове 0.4 KV, заменящи сборки тип РТЗО от системи за безопасност на 5 и 6 ЕБ на АЕЦ "Козлодуй"

2018 - 2019

Извънгаранционно техническо обслужване/сервиз и ремонт на лабораторни средства за измерване и оборудване в СП "ИЕ 1-4 блок" и СП "РАО-Козлодуй"

2019

СМР и ПНР дейности, като част от договор на Риск Инженеринт АД с АЕЦ "Козлодуй" ЕАД "Проектиране, доставка и монтаж на входно-изходна система на пълномащабен симулатор (ПМС)

2019 -

Техническо (сервизно) обслужване и ремонт на лабораторни средства за измерване и оборудване в СП "ИЕ 1-4 блок"

2021 - 2023

Изграждане на нова система за измерване на температура и ниво в отсеци за приемане, презареждане и съхранение на ОЯГ в ХОГ

2021 -

Консултантски услуги при техническа поддръжка и ремонт при експлоатацията на система ЦИИСРК

2021 - 2023

Преквалифициране на арматури, важни за безопасността на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“, работещи в тежки условия на околната среда (LOCA, HELB) за времето на допълнителния срок на експлоатация

2021 -

Доставка и монтаж на регулатор на обороти 15Д100.36сб-2 за дизел-генератор 15Д100, производство на „Завод имени В.О. Малышева“, гр. Харков

2021 -

Извършване на консултантски услуги, разработване на технологии (процедури), свързани с ремонт, нормална безаварийна продължителна експлоатация и осъществяване на транспортно- логистични операции, обследване техническото състояние на силови трансформатори типове ТЦ 630000/400-82У1 и ТРДНС 63000/35-72У1, произведени от ЧАО "Запорожтрансформатор"

2023 -

Модернизация на системите на АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ

2023 -

Модернизиране на боромери

Нашите Партньори


Презентации


Кариера


Към настоящият момент в Дружеството няма свободни позиции.

Връзка с Нас


Адрес

п.к. 3321 гр. Козлодуй, АЕЦ "Козлодуй"
Инженерно-административен корпус

adengroup.eu@abv.bg

+359 973 72021

Оставете ни съобщение